Obecné informace o ruských vízech

Občané ČR musí mít vízum do Ruska cestují-li do Ruské Federace.
Občané třetích zemí (mimo šengenské státy) mohou získat ruské vízum v ČR pokud mají povolení k pobytu v ČR více než na 90 dnů. V opačném případě musí žádat o vízum na ruském konzulárním úřadě v zemi své státní příslušnosti nebo trvalého pobytu.

Vízum do Ruské Federace je doklad, povolující pobyt v Rusku během určité doby.
Vízum obsahuje data příjezdu/odjezdu, osobní údaje, údaje cestovního pasu a některé informace o zvoucí straně.

Vízum do Ruska si můžete obstarat samostatně.
Pro získání víza je nutné se obrátit na jeden z konzulátů Ruska v Praze, Brně nebo Karlových Varech (podle příslušnosti ke konzulárnímu obvodu), předložit nezbytné pro vydání víza doklady a zaplatit konzulární poplatek. Poplatek za vystavení víza pro občany členských států EU, na které se vztahuje Dohoda o zjednodušení vízového režimu mezi EU a RF (platná od 1.6.2007) činí 1720,- Kč (vyřízení během 10 dnů).
V případě vyřízení víza během tří dnů činí poplatek 2 730,- Kč. Poplatek se platí v Kč při podání žádosti o vízum.
Vízum se vyřizuje pro každého vstupujícího zvlášť (s výjimkou dětí zapsaných v cestovním pase rodičů) a platí pro návštěvu konkrétních míst na určitou lhůtu v souladu s pozváním nebo potvrzením o přijetí zahraničního turisty.
Víza pro vstup do zemí SNS se vyřizují na konzulárních úřadech příslušných států.
Na hranicích se víza nevydávají.

Druhy víz v závislosti na účelu cesty

Víza bývají jednorázová (1 vstup do RF), dvourázová (2 vstupy) a vícenásobné.
V závislosti na účelu cesty se rozlišují:

Turistické vízum

Turistické vízum do Ruska je udělováno na pobyt v Rusku maximálně na 30 dnů.
Pro získání turistického víza musíte předložit:
1. Cestovní pas, který má nejméně 2 volné stránky, určené pro víza (platnost pasu musí být o 6 měsíců delší než platnost ruského víza).
2. Vízová anketa se vyplňuje online zde: visa.kdmid.ru (je potřeba ji po vyplnění vytisknout, podepsat a s touto žádat o vízum)
3. Fotografie 3,5 x 4,5 cm
4. Potvrzení o cestovním pojištění
5. Pro turistické skupiny: doklad, potvrzující naplánovanou trasu a obsahující kopii potvrzení oprávněné ruské cestovní kanceláře s uvedeným číslem dokladu a číslem potvrzení pro vízum, vystavený cestovní kanceláří.
Pro samostatnou cestu: potvrzení o zamluvení hotelu od oprávněné ruské cestovní kanceláře nebo bezprostředně od ruského hotelu s uvedeným číslem dokladu a číslem potvrzení pro vízum.

Služební vízum

Služební víza do Ruska mohou být udělena na měsíční až roční pobyt, s jedním nebo více vstupy.
Pro služební vízum do Ruska musíte předložit:
1. Cestovní pas, který má nejméně 2 volné stránky, určené pro víza (platnost pasu musí být o 6 měsíců delší než platnost ruského víza).
2. Vízová anketa se vyplňuje online zde: visa.kdmid.ru (je potřeba ji po vyplnění vytisknout, podepsat a s touto žádat o vízum)
3. Fotografie 3,5 x 4,5 cm (barevné foto na bílém pozadí)
4. Potvrzení o cestovním pojištění
5. Pozvání od zvoucí organizace v Rusku které zvoucí organizace vyřizuje na MZV.

 

Pozvání do Ruska musí být uděleno ruským Ministerstvem zahraničních věcí nebo jeho regionálním oddělením, Ministerstvem vnitra nebo jeho místními pobočkami, či jinými oprávněnými ruskými úřady.
Zvací dopis musí obsahovat: úřední razítko a sídlo úřadu, podpis a příjmení pracovníka, oprávněného k pozvání cizinců do Ruska.
Předložit musíte originál pozvání.

Návštěvní vízum (Soukromá návštěva)

Pro návštěvní vízum do Ruska musíte předložit:
1. Cestovní pas, který má nejméně 2 volné stránky, určené pro víza (platnost pasu musí být o 6 měsíců delší než platnost ruského víza).
2. Vízovou anketu vyplníte a následně vytisknete zde: visa.kdmid.ru
3. Fotografie 3,5 x 4,5 cm (čbarevnou na bílém pozadí)
4. Potvrzení o cestovním pojištění
5. Doklad, opravňující k získání víza (IZVEŠENIJE), vystavený místním OVIRem (Oddělením pro víza a registrace) v Rusku. Zvoucí osoba musí pro Vás obstarat tento doklad a odeslat Vám originál. Zvoucí potřebuje vědět:
Vaše jméno a příjmení;
Vaši adresu;
Statní občanství;
Číslo pasu a datum narození;
Datum Vašeho příjezdu /odjezdu z Ruska.

Cena soukromého víza je:

1 vstup: 3 200Kč (vízum za 7 prac. dnů)

2 vstupy: 3 950Kč (vízum za 7 prac. dnů)

Tranzitní vízum

Tranzitní vízum se vystavuje na dobu potřebnou pro průjezd přes území Ruské federace (s právem pobytu v místě přestupu po dobu nepřesahující 48 hodin)
Pro tranzitní vízum do Ruska musíte předložit:
1. Cestovní pas s vízem cílového státu (pokud je vízum požadováno), který má nejméně 2 volné stránky, určené pro víza (platnost pasu musí být o 6 měsíců delší než platnost ruského víza).
2. Vízovou anketu vyplnit a následně vytisknout na: visa.kdmid.ru
3. Fotografie 3,5×4,5 cm (barevná na bílém pozadí)
4. Potvrzení o cestovním pojištění.
5. Letenky (jízdenky) s uvedením data kdy se opouští území Ruské federace (v případě cesty autem se ve vízové anketě uvádí průběh trasy) na cestu tam a zpět. V případě cesty autem je nezbytná zelená karta. Pokud auto patři jiné osobě musíte mít Plnou moc v RJ s ověřením Konzulátu Ruska!

Registrace v Rusku:

Registrace v Rusku obnáší své postupy. Před vstupem do Ruska musíte vyplnit dvoudílnou migrační kartu, jejíž jeden díl odevzdáte při pasové kontrole na hranici RF, druhý díl orazítkovaný vstupním razítkem odevzdáte pasové kontrole při výstupu z Ruska.

 

V případě že na území Ruska pobýváte déle jak 3 dny, nezapomeňte se registrovat. Tato registrace je povinná služba hotelů a jiných ubytovacích zařízení. V případě, že se ubytujete v soukromí, tak je nutné mít potvrzení od majitele bytu nebo domu. Registrace můžete provést na jakékoliv poště. Poplatek cca 100 Kč